Onze strategie

 
 
Primevest Capital Partners wil de ontwikkeling van toekomstige steden bevorderen door te beleggen in moderne betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en parkeergarages. Dit vertaalt zich in de drie pijlers die ten grondslag liggen aan onze investeringsfilosofie: wonen in stedelijke gebieden, connectiviteit en mobiliteit.
Primevest Capital Partners wil de ontwikkeling van toekomstige steden bevorderen door te beleggen in moderne betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en parkeergarages. Dit vertaalt zich in de drie pijlers die ten grondslag liggen aan onze investeringsfilosofie: wonen in stedelijke gebieden, connectiviteit en mobiliteit.

De evolutie van ons stedelijk gebied wordt gedragen door demografische, economische, sociale, technologische en ecologische veranderingen die op hun beurt de manier waarop we leven, werken en onze vrije tijd besteden fundamenteel veranderen.

Volgens het World Urbanization Prospects-rapport van de VN woonde in 2018 bijna driekwart van de Europese bevolking in stedelijke gebieden. Dat aandeel zal naar verwachting in 2040 tot 80% stijgen en bijna 85% in 2050. Deze urbanisatietrend betekent dat de steden in Europa dichter bevolkt zullen worden, een groter beroep wordt gedaan op natuurlijke hulpbronnen terwijl een structureel vergrijzende stedelijke bevolking tot meer eenpersoonshuishoudens zal leiden. Tegelijkertijd hechten beleggers meer belang aan ecologische, sociale en governance (ESG)-factoren. Adviesbureau PWC voorspelt dat 60% van de fondsbeheerders deze kwesties in overweging zal nemen bij het beleggen en 77% van de institutionele beleggers zegt te zullen stoppen met het verwerven van assets die tegen 2022 niet aan hun ESG-criteria voldoen. Deze transformatie, zowel in onze stedelijke omgeving, als in de behoeften van onze beleggers, vormt de basis voor onze beleggingsstrategieën.

De toename van de stedelijke dichtheid, gedreven door de niet-aflatende stroom van mensen die naar de stad verhuizen, leidt tot drie uitdagingen:

  • Betaalbaarheid
  • Gebrek aan ruimte
  • Zorgen over optimale internetverbindingen

Primevest helpt deze problemen op te lossen door moderne en betaalbare huisvesting te leveren; off-street parkeerplaatsen aan te bieden waardoor er meer openbare ruimte ontstaat; en door te investeren in hoogwaardige communicatie-infrastructuur.

Residentieel – Hedendaags Betaalbaar Wonen Faciliteren
Stedelijk wonen wordt geherdefinieerd naarmate onze steden dynamischer en internationaler worden, en hoewel we nog moeten zien hoe diepgaand en blijvend de impact van de Covid-19-pandemie op deze lange-termijn ontwikkelingen zal zijn, blijft de manier waarop we leven en werken evolueren. Er ontstaan ​​nieuwe woonconcepten, zo is er een verschuiving naar kleinere appartementen voor jonge professionals en eenpersoonshuishoudens. Residentieel ontwikkelingen voor gezinswoningen omvatten steeds vaker gedeelde faciliteiten, zoals winkels en vrijetijdsvoorzieningen, kleuterscholen en flexibele kantoren. Nieuwe wooncomplexen met medische en zorgfaciliteiten vervangen de verpleeghuizen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

In de dichtbevolkte steden van Europa spelen geavanceerde moderne technologieën, ‘The Internet of Things’, een steeds belangrijkere rol in het verminderen van het energieverbruik, het opereren van onze huizen en het streamen van ons entertainment. In de toekomst worden ze ook misschien breed gebruikt om onze gezondheid te monitoren. De evolutie van onze steden wordt ook gedragen door deze technologische vooruitgang.

Communicatie-infrastructuur – Connectiviteit Faciliteren
Technologie speelt ongetwijfeld een sleutelrol in de ontwikkeling van onze toekomstige steden en ons doel is om connectiviteit te faciliteren door te investeren in communicatie-infrastructuur, waaronder kabels, antennes, ‘slimme lantaarnpalen’ en datacentra. Deze infrastructuur vormt de digitale snelweg waarover data wordt verzonden en doordat we steeds meer data consumeren, moeten de investeringen meegroeien. In heel Europa is naar schatting zo’n €xx miljard aan communicatie-infrastructuur nodig om netwerken te moderniseren en betere connectiviteit voor iedereen mogelijk te maken.

Duurzaamheid is in dit beeld verweven door het gebruik van moderne glasvezelkabels, die de “communicatie-ruggengraat” van onze steden vormen, veel meer data vervoeren en veel energiezuiniger zijn dan traditionele koperdraadkabels. In het opkomende nieuwe stedelijke landschap wordt de oudste technologie op straat de slimme lantaarnpaal om elektrische auto’s op te laden, of als datatransmissiemasten te dienen en het monitoren en verminderen van het energieverbruik vergemakkelijken.

Parkeergarages – Mobiliteit Faciliteren
We zien nu al dat onze investeringen in parkeergarages worden getransformeerd van objecten voor één enkel doel naar mobiliteitscentra met meervoudig gebruiksmogelijkheden, waaronder dataknooppunten, oplaadpunten, afhaalcentra en bezorgcentra voor catering, en zo essentiële stedelijke infrastructuur worden. Deze mobiliteitsknooppunten ondersteunen de gemeenten bij hun doel om de toegang van auto’s tot stadscentra te verminderen en ze te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

Mobiele apps verbonden met slimme lantaarnpalen helpen mensen, en misschien in de toekomst ook zelfrijdende auto’s, om sneller en efficiënter parkeerplaatsen te vinden en de congestie en vervuilende uitstoot te verminderen.

Lees meerLees minder

Meer over Primevest

 

‘“Onze filosofie is erop gericht om vertrouwde en duurzame allianties met onze investeerders tot stand te brengen en onze investeringsmandaten te beheren alsof het ons eigen geld is. Wij zien Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Denemarken als de belangrijkste markten voor Europese woningbeleggers, aangevuld met Spanje en Italië, waardoor we extra rendement kunnen behalen.’

Frank Noé, Head of Equity Raising