ESG

 
 
Bij Primevest Capital Partners is ons ESG-kader (Environmental, Social and Governance) gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, of 'UNSDG', die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aanvaard.
Bij Primevest Capital Partners is ons ESG-kader (Environmental, Social and Governance) gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, of 'UNSDG', die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aanvaard.

We streven naar een consistente benadering van ESG in al onze kantoren, bedrijfsonderdelen en fondsen, ook al bevinden zij zich in verschillende ontwikkelingsfasen, afhankelijk van de behoeften van onze beleggers en de impact van de onderliggende real assets.

Onze missie is om in de toekomst van steden te investeren en als zodanig zien we de UNSDG 11 – Sustainable Cities and Communities als de overkoepelende ambitie van onze ESG-agenda.

UNSDG 11 – Steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

De verstedelijking verbreidt zich verder over de hele wereld en onze steden blijven groeien. Dit doel is gericht op het duurzaam inrichten van deze grote steden: veilig, slim en met oog voor mens en milieu. Technologische en ecologische innovatie zijn de bindende factoren en al onze fondsen dragen op de een of andere manier bij aan de verduurzaming van onze steden.

  • Technologie: levert de basisinfrastructuur voor de verspreiding van data waarmee mensen een duurzamer leven kunnen leiden;
  • Wonen: voorziet onze stadsbewoners van moderne en betaalbare woningen – en samen met onze beleggers zorgen wij ervoor dat de woningen die we leveren op duurzaamheidsprincipes zijn gebouwd;
  • Parkeren: parkeergarages worden mobiliteitsknooppunten voor stadscentra. Ze bieden niet alleen een veilige plek voor auto’s, maar halen ook voertuigen van de straat en beginnen meerdere functionaliteiten te bieden, zoals afhaal- en bezorgknooppunten. Het zal sommige mensen verrassen om te horen dat parkeergarages een van de meest energie-efficiënte real assets vormen.