Parkeergarage in Wenen, Oostenrijk

Primevest Capital Partners heeft de twee speciaal gebouwde parkeergarages, een supermarkt en een commerciële unit in Wenen in 2020 verworven voor ongeveer € 20 miljoen voor zijn Primevest European Parking Fund IV.
 
Kenmerken
Land
Oostenrijk
Stad
Wenen
Aantal units
367 + 502 parkeerplaatsen
Contructie datum
Parkeergarage1: 2018 & Parkeergarage 2: 2020
Operator
Goldbeck Parking
Ondergronds / Meerdere verdiepingen
Meerdere verdiepingen / bovengronds
 
 
 

De parkeergarages Hauptbahnhof East 1&2, samen met meer dan 800 plaatsen, bevinden zich in de nieuwe stadswijk ‘Sonnwendviertel’ van Wenen en zijn langjarig verhuurd aan parkeergarage-exploitant Goldbeck Parking. De supermarkt wordt gehuurd door Hofer, eigendom van Aldi, terwijl de commerciële unit wordt gehuurd door rotsklimschool Boulderbar met extra inkomsten uit huurovereenkomsten voor communicatieantennes en zonnepanelen op het dak. De verkoper is de gebouweigenaar Rhomberg Bau GmbH, die het pand samen met Goldbeck Rhomberg als hoofdaannemer heeft gebouwd.

De parkeergarages bevinden zich in Wenen, de grootste stad van het land met 1,9 miljoen inwoners. Oostenrijk heeft een goed ontwikkelde sociale markteconomie en is een van de vijftien rijkste landen ter wereld op basis van het BBP per hoofd van de bevolking. Het is een hoogontwikkeld geïndustrialiseerd land met een belangrijke dienstensector. De belangrijkste industrieën zijn voedingsmiddelen en luxegoederen, machinebouw en staalbouw, chemie en autofabricage.

The Sonnwendviertel is one of Vienna’s largest regeneration schemes. It is located in the Favoriten area which is amongst the most densely populated parts of the city with over 200,000 inhabitants. Constructed on the site of the former south railway station, the new district includes 5,500 new apartments for 13,000 residents, offices and hotels, together with social and cultural schemes. As the main car parks designated for the neighbourhood, Hauptbahnhof 1&2 will predominantly cater for local needs. In future, they could also serve the new central railway station, Wien Hauptbannhof, which opened in 2014 and is a 10-minute walk away, as well as the districts on the other side of the railway line, which can now be accessed via a new pedestrian bridge.

Het Sonnwendviertel is een van de grootste regeneratieprogramma’s van Wenen. Het is gelegen in het Favoriten-gebied, dat met meer dan 200.000 inwoners een van de dichtstbevolkte delen van de stad is. De nieuwe wijk is gebouwd op de plaats van het voormalige Zuidstation en omvat 5.500 nieuwe appartementen voor 13.000 inwoners, kantoren en hotels, samen met sociale en culturele programma’s. Hauptbahnhof 1&2 zijn de belangrijkte parkeergarages in de buurt en zullen voornamelijk voorzien in lokale behoeften. In de toekomst zouden ze ook het nieuwe centraal station Wien Hauptbannhof kunnen bedienen, dat in 2014 is geopend en op 10 minuten lopen ligt, evenals de wijken aan de andere kant van de spoorlijn, die nu bereikbaar zijn via een nieuwe voetgangersbrug.

Beide parkeergarages zijn nieuw gebouwd en up-to-date wat betreft elektrische oplaadpunten, liften, routing en de breedte van de parkeerplaatsen. De voorgevel van parkeergarage 2 bestaat uit omringende platen. Beide gevels zijn open naar de buitenlucht waardoor natuurlijke ventilatie mogelijk is (waardoor het aantal technische installaties beperkt wordt).

With its supermarket and additional services this acquisition is set to become a mobility hub for Sonnwendviertel. Vienna has proven to be one of the most resilient cities in Europe and this asset exactly meets our investors’ criteria. This acquisition further strengthens our pan-European portfolio of high quality and sustainable assets, which are in high demand from investors. We remain in acquisition mode and have capital readily available to be deployed for car park investments across Europe.”

Bas Magielse Fondsmanager van Primevest Capital Partners: “De traditionele rol van parkeergarages als magazijnen voor voertuigen is aan het veranderen. Ze zijn in opkomst als ‘mobiliteitsknooppunten’, bieden een breder scala aan gebruiksmogelijkheden en worden steeds meer geïntegreerd in het stedelijke infrastructuurlandschap, naarmate de beschikbaarheid van dure parkeerplaatsen op straat afneemt en grootstedelijke autoriteiten de toegang voor voertuigen tot stadscentra beperken. Consumenten profiteren van de aanvullende diensten die deze mobiliteitshubs kunnen bieden, van oplaadpunten voor elektrische auto’s tot ‘ophaaldiensten’ voor e-commerce. Deze acquisitie wordt een mobiliteitshub voor Sonnwendviertel gezien het feit dat er een supermarkt is een aanvullende diensten worden aangeboden. Wenen heeft bewezen een van de meest veerkrachtige steden in Europa te zijn en deze parkeergarage voldoet precies aan de criteria van onze investeerders. Deze acquisitie versterkt onze pan-Europese portefeuille van hoogwaardige en duurzame assets, waar veel vraag naar is van investeerders. We blijven in acquisitiemodus en hebben direct kapitaal beschikbaar om ingezet te worden voor parkeerinvesteringen in heel Europa.”

Next

 
 
Residentieel

Woningproject in Diemen, Nederland

In maart 2020 heeft Primevest het nieuw opgeleverde woongebouw Blok 20 in het aantrekkelijke ontwikkelingsgebied Holland Park overgenomen.
 
 
 
 
 
Communicatie-infrastructuur

Smart City project Renkum

Renkum werd onlangs de eerste 'slimme' wijk van Europa na het installeren van deze duurzame en aanpasbare vorm van straatverlichting.